Dödsfall.

Stoftet av hotellföreståndarinnan fru Sigrid Rosenblom vigdes i söndags den sista vilan i Hemse kyrka.
Jordfästningen, som ägderum kl. 4 e. m., förrätades av kyrkoherde Hejneman, som läste psalm 119 i Psaltaren och höll ett anslående griftetal över den bortgångna. Hon efterlämnade till sin dotter binnet av en hjälpsam och vänlig mor, som väl skött sin rörelse och som levat ett mestadels tillbakadraget liv.
Under den högtidliga akten sjöngos psalmerna 377 och 590: 6 och 7. Folkskollärare W. Kupper spelade orgelmusik. Altaret var klätt med blommor.
Kyrkvärden i Hemse Gardelin nedlade en krans vid båren från Hemse hantverksförening och höll samtidigt ett tal över den avlidna. Kransar nedlades vidare av Hemse bollklubb, av personalen och abonnenterna på hotellet i Hemse och av många privatpersoner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Juli 1940
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *