Den gotländska arbetsmarknaden.

Brist på kvinnlig arbetskraft.
Enligt rapporten över Arbetsförmedlingens verksamhet under september har på manliga avdelningen gjorts 219 ansökningar om arbete av 208 arbetssökande personer, av vilka 52 voro försörjningspliktiga. Av 212 lediga platser ha 110 blivit tillsatta. Av dessa siffror komma på ungdomsförmedlingen 14 arbetsansökningar 11 lediga och 7 tillsatta platser.
Tillgången på statplatser till instundande höstflyttning har liksom rapporten för augusti utvisade varit av betydligt mindre omfattning än under de närmast föregående åren. Tillströmningen av sökande har varit i proportion till antalet lediga platser.
Anmälningar om behov av arbetskraft till betupptagningen ha under månaden inkommit. Arbetet skall emellertid ej påbörjas förrän första veckan i oktober och vid månadens slut stå ett flertal platser obesatta.
Ett 30-tal personer från staden huvudsakligast grovarbetare, som varit sysselsatta i tillfällighetsarbeten, har under månaden anmält sig arbetslösa och genom arbetslöshetskommitten i Visby erhållit kommunalt reservarbete.
På sjömansförmedlingen har tillgången på platser varit tämligen god.
På kvinnliga avdelningen ha gjorts 166 ansökningar om arbete av 152 arbetssökande personer, av vilka i var försörjningspliktig. Av 164 lediga platser ha 110 blivit tillsatta.
Av dessa siffror komma på ungdomsförmedlingen 31 arbetsansökningar 20 lediga och 18 tillsatta platser.
Trots att tillgången på kvinnlig arbetskraft under september varit bättre än under sommarmånaderna, föreligger dock brist på sökande till lantbruksgöromål samt sökande till hembiträdesplatser där ej bostad erhålles (passplatser). Under såväl augusti som september har antalet lediga platser på kvinnliga avdelningen minskat ganska betydligt i jämförelse med samma tid år 1939.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Oktober 1940
N:r 231

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *