Dålig honungsskörd i år.

Bidöd i vintras och klent honungsdrag i torkan orsaken.
Gotlands biodlareförbunds halvårsmöte hölls i lördags i Fröjel, där Ekstakretsen stod som värd för sammankomsten. Denna inleddes hos folkskollärare Seth Bergsten med en kort instruktionskurs under ledning av länsinstruktören Henning Larsson, Fröjel. Därvid behandlades särskilt drottningtillsättningen i bisamhällena, vilket även demonstrerades praktiskt i bigården.
Deltagarna i mötet samlades därefter vid pensionat Sandhamn, där dagens förhandlingar höllos. Till ordförande för dagen utsågs folkskollärare R. Dahlgren, Stånga, och till sekreterare folkskollärare Seth Bergsten, Fröjel. Dagens överläggningsämne var årets biskötsel och utsikterna för skörden. På grund av den stora bidöden under den gångna stränga vintern — man kan i det närmaste räkna med att inemot hälften av bisamhällena strukit med — måste man räkna med under medelmåttig honungsskörd i år, en uppfattning, som är desto säkrare som honungsdraget på grund av torrsommaren även varit dåligt. Man var därför överens om att en viss höjning av honungspriset för årets skörd är befogad och nödvändig.
Efter överläggningarna intogs gemensamt kaffe, varpå man åtskiljdes sedan skollärare Dahlgren avtackat Ekstakretsen i dess egenskap av värd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *