Cykelparkering.

De från när och fjärran, som cyklande ämna transportera sig själva till Visby i och för att bevista Barnens Dags-festligheterna böra i eget intresse på lördag och söndag låta förvara sina cyklar på den parkeringsplats som enkom för detta ändamål är i ordningställd vid Östra stationen utanför Österport. Därigenom undvikes stöld och andra obehagligheter i den av folk packade staden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *