Buss för sjuka till lasarettet?

Ett initiativ av riksdagsman Th. Gardell.
Landstingets ordförande, riksdagsman Th. Gardell, har tillställt direktionen för Visby lasarett följande skrivelse.
Då bristen på drivmedel till automobiler blir allt större kommer bilarnas antal i betydlig grad att minskas om inte rent av att försvinna på landsbygden.
Detta kommer i hög grad att försvka transporten för de sjuka, som skola besöka lasarettet. De få resa på järnväg till Visby station, men att därifrån komma till det långt från stationen belägna lasarettet, blir icke blott besvärligt utan även i de flesta fall till och med dyrare än järnvägsbiljetten.
För att i tid ordna frågan om snabb och någorlunda billig resa från järnvägen till lasarettet innan bensintilldelningen upphör, hemställes till direktionen, huruvida det skulle vara möjligt att genom initiativ från denna få en busslinje till stånd, som kunde avgå från järnvägsstationen vid det ordinarie södergående morgontågets ankomst till lasarettet, samt därifrån så, att passagerare från lasarettet kunna resa med tåg, som avgår från Visby på kvällen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *