Bungemuseets skapare,

intendent Th. Erlandsson har med anledning av sitt kallande till korresponderande ledamot av Vitterhets-, hitsorie- och antikvitetsakademien också hedrats med en artikel i St. T., där signaturen Wolodja under ”Dagens profil” ger ett koncentrat av Erlandssons livsgärning och hans insatser på olika områden på Gotland. Här erinras bl. a. om att det gotländska Skansen grundades för 33 år sedan i Bunge, där Erlandsson under mer än 40 år var skollärare, vidare om hur Erlandsson även i skrift behandlat sin fosterbygd och om hur hans krafter tagits i anspråk både inom läraresammanslutningarna och i det offentliga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *