Bröllop

Kyrkbröllop ägde rum i lördags i Skeppsholmskyrkan i Stockholm då löjtnant Tor Wissler, Kustartilleriet, sammanvigdes med sjuksköterskan fröken Alva Sundberg, dotter till f. lotsförmannen J. Sundberg och hans framlidna maka, född Jansson. Vigselförrättare var komminister Wikmark och som kyrkomarskalkar fungerade löjtnanterna Ehnrot och Westergren. Vid brudparets inträde i kyrkan spelades Kröningsmarsch ur Profeten av Meyerbeer och vid utträdet Bröllopet på Ulvåsa. Ett par solosånger utfördes av ingenjör Carlqvist, Stockholm.
Efter den stämningsfulla akten i kyrkan gav brudens fader middag på sjöofficersmässen på Skeppsholmen för ett antal inbjudna gäster.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *