Bostadsförbättringen landsbygden.

Egnahemsstyrelsen har på lördagen avlämnat förslag till regeringen om utdelning av 7 å 8 milj. kr. till bostadsförbättringsverksamhet på. landsbygden under innevarande budgetår. Enligt förslaget skulle egnahemsnämnden i Gotlands län för utdelning erhålla 37,500 kr. till förbättringsbidrag, 45,000 kr. till nybyggnadslån och 30,000 kr. till förbättringslån. Som ersättning åt egnahemsnämnden för bestyret med understödsverksamheten av detta slag under tiden 1 sept. 1939-30 juni i år föreslås samtidigt anvisade 1,182 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *