Besiktiga gengasbil, annars böter.

Åtskilliga bilägare ha på sistone på andra håll utsatt sig för böter i samband med att de ändrat sina bilar till gengasdrift, karbiddrift el. dyl. Enligt motorfordonsförordningen äro de nämligen skyldiga att i sådana fall låta ombesiktiga vagnen inom 14 dagar. Senast 14 dagar efter besiktningen skall anmälan om ändringen, åtföljd av intyg om besiktningen, insändas till registreringsmyndigheten. Anmälan skall även göras hos det bolag, där bilen är brandförsäkrad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *