Barnlägret på Skälsö har avslutats.

Bästa grötätare fingo pris vid festen i går.

Gotlands första sommarvilla., uppförd av landshövding Segebaden,
har av lägerledningen fått disponeras som högkvarter. Jättekastanjer
bilda den lummiga ramen kring byggnaden.
En bild från det muntra badlivet på Skälsö. Här soltorkar man en
stund efter badet och båten tycks vara en särskilt omtyckt plats.
Folkskolärare Ivar Larsson,
populär lägerledare.

Den soliga vistelsen på Skälsö är nu ett minne blott för de gotländska barn, som under tio dagar haft förmånen att vara med på gymnastikförbundets läger därute på KFUM:s grönskande lägerplats. Säkerligen har detta läger fyllt en stor uppgift och givit barnen nya och friska impulser till fortsatta idrottsliga och gymnastiska övningar, som kanske så småningom komma fram i andra sammanhang.
I går var det lägrets sista dag och tidigt på morgonen anlände föräldrar och anförvanter, som sedan hela dagen följde lägrets arbete med intresse. På förmiddagen hade barnen uppvisning i lekar och på eftermiddagen efter badet var det tävlingar i trekamp. Tyvärr var vädret lite blåsigt, varför ej så vackra resultat uppnåddes som förut under veckan.
Vid sex-tiden förrättade pastor Lindholm en kort gudstjänst och vid lägerbålet skedde prisutdelning och lägrets avslutning. Skolidrottsförbundets plaketter tilldelades Alice Fohlström och Hans Karlsson för synnerligen vackra resultat i idrott. Bästa patruller och t. o. m. bästa grötätare fingå mottaga sina utmärkelser.
Vid solnedgången halades flaggan och lägerchefen tackade deltagarna för deras intresse och goda uppförande samt lägerledarna för deras arbete. Sedan lottorna tackats med tal och blommor sjöngs Du gamla, du fria, och deltagarna skyndade trötta men nöjda till sina tält för att hinna sova några timmar innan lägret skulle brytas tidigt idag på morgonen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Juli 1940
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *