Auktion i Hangvar.

TISDAGEN DEN 10 SEPT. kl. 10,30 f. m. låter lantbr. Emil Broman, Olarfve, med anledning av fastighetens försäljning genom auktion avyttra: Kreatur: 1 sto, ardenner, 12 år, 1 unghäst, 1 år, 4 st. reaktionsfria mjölkkor, 1 kalvfärdig kviga, 1 gris, 3 mån., 6 st. utegångsfår, 60 st. höns. Redskap: slåtter- och såningsmaskiner, hästräfsa, kultivator, ny tallriksharv, fjäder- och slätharvar, vändplog, sättare och foderhäckar, last- och arbetsvagnar, kälkrack, släde, arbetskälkar, bättre selar, arbetsselar, hackelse- och vindmaskiner, decimalvåg med vikter, handredskap m. m. Transportflaskor, separator, smörkärna, resfäll, köttina av ek m. m. Nåt inre lösegendom.
Betalningsanstånd till den 1 maj 1941 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 30 augusti 1940.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Augusti 1940
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *