Åska och regn över Gotland.

Blixtnedslag på flera platser.
Visbyborna och andra i Eskelhem, Tofta, Västergarn och Vall m. fl. platser fingo sent i går kväll skåda ett praktfullt fyrverkeri mot en nästan nattsvart himmel. Granna blixtår i form av elektriska trådar och något oregelbundna streck illuminerade titt och tätt det svarta. En röd färgklick från Eskelhem var ett långt synligt tecken på blixtens härjningar. Ända upp till Slite varskoddes man om den röde hanens härjningar.
Åskan bullrade över hela mellersta Gotland och på sina håll har man fått mera av den goda varan regnet. I Norrlanda fick man sålunda i går och i dag ytterligare 5 mm. till de 22 mm. man fått de senaste dagarna, och därmed torde Norrlanda vara tämligen väl hulpet. I allmänhet har regnmängden varit tämligen olika i samma socken. I Gothem hade man sålunda på tre ställen 12, 9 och 3 mm. Sjonhem har i dag fått 22 mm., medan Kräklingbo och Ala endast fått några droppar.
I Eskelhem, där åskan rasade värst föll det 5 mm., men i Vall uppmättes icke ens en halv. Bättre var det då i Västergarn med en och en halv mm.
I Slite och Lärbro har det regnat och åskat värm i dag på morgonen. I Slite har det fallit ungefär 4 mm. och i Lärbro något mindre. Från Slite såg man rök åt Lärbrohållet, och antagligen var det kraftledningen som fått någon knäck av blixten, ty det har varit strömavbrott både i Lärbro och Slite i dag.
Även på norr har man på sina håll fått nederbörd av skiftande mängd. På Fårö uppmättes vid 6-tiden igår kväll 15 mm. på en timme. Ett kraftigt åskväder rasade även över socknen och flera blixtnedslag förekommo såväl i telefonledningar som i en åker. På ett ställe slog blixten ned i en ledning just som en person skulle ringa upp i telefon. Han bedövades vid nedslaget och läkarel tillkallades. Någon större fara var det emellertid inte utan vederbörande kom åter till sans efter en stund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *