Årsbeloppsmedlen i Silte och Hablingbo.

K. m:t har medgivit att de på lönebostället Silte annex belöpande årsbeloppsmedlen jämte därpå upplupen ränteavkastning får disponeras av Hablingbo pastorat för pastoratet åliggande utgifter. Samtidigt har förordnats att det uppsamlade årsbeloppet för lönebostället i Hablingbo jämte ränta skola tillsvidare bibehållas såsom en särskild fond samt förvaltas och disponeras såsom präst-lönetillgång inom Hablingbo pastorat. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Augusti 1940
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *