Arrende- och lösöreauktion i Lye

LÖRDAGEN DEN 10 AUG. kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion hos KONRAD LARSSON, Lyrungs, att .örsäljas växande skörden å cirka 50 tnld bestående av vete, korn, havre och blandsäd.
Samtidigt utbjudes jorden till arrende på 5 år i mindre lotter.
Av lösegendomen säljes 5 goda mjölkkor, 3 kvigor, 1 arbetshäst (sto) , 2 ungston, 2 dräktiga ungsuggor, en 4 mån. gris, ett parti upphuggen ved. Nötkreaturen reaktionsfria.
För lösegendomen lämnas till godkända köpare anstånd med betalningen till den 1 instundande november.
Villkoren för arrendet tillkännagives före utropet. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1940
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *