Allmänna kyrkohemmanen

Kammarkollegiet har hos stiftsnämnden i Visby begärt uppgifter ifråga om för år 1941 beräknad avkastning från biskopshemman och allmänna kyrkohemman inom Visby stift. I anledning härav meddelar stiftsnämnden, att intet biskopshemman finnes inom stiftet och att stiftets enda allmänna kyrkohemman — Prästgården i Atlingbo socken — under nästa år beräknas lämna en avkastning, som efter avdrag av förvaltningskostnadernauppgår till 300 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *