1,1 milj. brev från Visby på ett år.

Ett netto på 80,471 kr. på poströrelsen i staden. — Vad statistiken visar.
Visby postkontor kommer med avseende på frankoteckensuppbörden på 40 :e plats bland rikets 397 postkontor och postexpeditioner med en uppbörd i fjol på 369,908 kr. Då utgifterna stannade vid 289,437 kr. blev det alltså ett överskott på 80,471 kr.
Från postkontoret skickades under året 4,366,381 försändelser. Största antalet av dessa, eller 3,076,996, utgjordes av postabonnerade tidningar. 1,135,120 voro brev, 30,352 rek., 20,655 paket, 39,370 postanvisningar och 61,573 inbetalningskort. Till staden anlände 2,110,915 postsaker, däribland 1,411,746 brev, 36,685 rek., 31,151
paket, 25,037 postförskott och 19,760 utbetalningskort.
Vid de under postkontoret i Visby lydande postanstalterna expedierades under året 1,538,063 avgående försändelser och 6,459,158 ankommande. Sistnämnda höga siffra beror på att i densamma ingår 3,313,516 postabonnerade tidningar.
Vid Visby postkontor och underlydande postanstalter förekommo i fjol 21.954 insättningar och 25,566 uttag postbanken. I hela länet insattes 2,070,718 kr. och uttogos 1,878,734, d. v. s. det blev ett insättningsöverskott på 191,983 kr.
Antalet utbetalda folkpensioner uppgick vid postkontoret i Visby till 8,679 och vid de underlydande postanstalterna till 36,824. I hela länet utbetalades i folkpensioner tillhopa 1,165,319 kr. De till länets pensionstagare utanordnade beloppen motsvara 20,060 kr. per tusentalet invånare (mot 22,216 i genomsnitt för samtliga län) och medelbeloppet per utbetalning har här. blivit kr. 24 : 86.
I Gotlands län har antalet postgirokonton ökats till 1,214. År 1925 funnos här blott 27 konton. Sedan dess har kontonas antal per 10,000 invånare ökats från 4,7 till 209.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *