Ytterligare ersättning för stenhuggeriarbete.

Efter besvär av fabrikör Rudolf Eklund i Visby har Svea hovrätt förpliktat Bröderna Gustavssons stenhuggerier A.-B. att till honom utöver av Stockholms rådhusrätt utdömda 3,693 kr. utge ytterligare 1,222 kr. för utförda stenhuggeriarbeten m. m. för bolagets räkning.
Han har i målet yrkat ersättning med 10,886 kr.
Bolaget skall bestrida hans kostnader vid rådhusrätten med 800 kr. I hovrätten, vars dom är enhällig, skola parterna själva vidkännas sina kostnader. (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *