Vrakdelarna voro icke från Engeline.

Den tyska motorseglaren Engelines rederi har meddelat tyska konsulatet här, att vid de undersökningar rederiet företagit, det nu konstaterats, att de vrakspillror, som ilandflutit på Gotska Sandön och som även observerats från Almagrundet, icke härsts,nna från Engeline. Denna var helt byggd av järn och stål och hade inga däckshus av trä. Seeamt i Hamburg fortsätter sina undersökningar för att när dessa av slutats, officiellt kunna bekräfta förlisningen, om möjligt också var den na skett.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *