Visby stads anstalter för yrkesundervisning

ha nu utsänt sin redogörelse för arbetsåret 1937—38. Av densamma framgår bl, a. att antalet kursdeltagare under året utgjort 285, av vilka 174 voro kvar vid årets slut. Hela antalet lärjungar var vid årets slut 128. Lärlings- och yrkesskolornas stat balanserar på kr. 21,626;15 och verkstadsskolans för möbelsniekeri på kr. 22,063:03.
I redogörelsen uttalas vidare ett varmt tack för allt vad den ävgångne ordföranden, dir. Knut Falck, verkat till yrkesskolornas bästa.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *