Visby skyttegille

hade i går synnerligen livligt på sin skjutbana, det vackra vädret och tävlingarna hade lockat skyttarna i tidig morgonstund till skjutbanan, där dock icke hela programmet kunde medhinnas. Sålunda måste mästerskapsskjutningen uppskjutas till nästa söndag. Först avverkades statspristävlingen för 4 och 3 klasserna, och resutaten blevo här:
IV klassen: 1) Felix Eriksson, 94, 2) V. Stengård, 92, 3) V. Finberg, 88, 4) H. Wiman, 87, 5) H. Olsson, 84, 6) A. Dahlgren, 84, 7) Th. Gerentz, 83, E. Carlsson, 83, 9) K. F. Bergström, 76.
Dessa skyttar mötas sålunda till mästerskapstävling den 2 oktober.
III klassan: 1) T. Stärner, 96, 2) H. Edberg, 89, 3) B. Fritz, 87, 4) Alfr. Larsson, 82,5) A. Virgin, 81.
Nästa tävling omfattade tävling på 300 och 400 meter mot 10-ringade tavlor sammanlagt resultat om ett av konsul Björkander skänkt hederspris.
Detta erövrades av H. Olsson med 165 poäng.
Samma resultat uppnåddes av A. Dahlgren och närmast kommo K. Dassow, 183, A. Herlitz, 163, och J. V. Pettersson, 162 poäng.
III klassens resultat i samma tävling blevo Hj. Edberg, 159 och Alfr. Larson, 142 poäng.
II klassen G. Larsson, 162, S. Gahm, 154 poäng.

Tävling om mästerskapet på Fårö.
Tävlingen om det individuella skyttemästerskapet på Fårö ägde rum i går på östra gillets bana. Den starka solen försvårade skjutningen till en början och resultaten i första serien blevo dåliga. Skjutningen var ordnad på samma sätt som förbundsmästerskapet förut varit, d. v. s. en serie med markering för varje ställning, en hastig serie och en serie med markering för varje skott.
Sammanlagt 12 man ställde upp, därav 7 från östra gillet och 5 från västra, och en stor skara intresserade åskådare hade mött upp.
Slutresultatet blev att B. Larsson, Östra, försvarade sitt mästerskap med 162 poäng. Närmast följde Anton Karlström, Östra, och Evald Hellgren, Östra, båda med 152 p., E. Hammarström, Västra, 151, G. Olsson, Västra, 149 och V. Ekström, Östra, 145 poäng.
Segraren hade i sin första serie 51 p., i andra 56 och i tredje 55 poäng.

Förbundets grupp till SM.
har, på grund av att deltagarna från Visborgs skytteförening förhindrats resa, blivit sprängd och kommer ej att ställa upp. Anledningen härtill är att tjänstledigheten för de militära representanterna indragits på grund av det osäkra världsläget och reserver hinna ej anskaffas eller anmälas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *