Visby rådhusrätt.

För misshandel
av en kamrat dömdes en person till 20 dagsböter.

Olaga gårdfarihandel
kostade en person 30 dagsböter. En byggmästare, som upplagt byggnadsmaterial utan tillstånd, dömdes till 50 kronors böter.

Tre cyklister,
som icke haft lykta på sina fordon, dömdes till vardera 10 kronors böter. En av dem hade även gjort sig skyldig till oljud, vilket kostade 40 kr. En annan cyklist bötade en tia, emedan han haft passagerare.

Ett digert syndareregister
hade en motorcyklist att svara för. Han hade sålunda framfört fordonet utan att ha körkort, vidare hade han inte haft skattekvitto med sig, backspegel saknades och till råga på allt färdades han i förbjuden riktning. Det hela kostade sammanlagt 45 dagsböter.

För fylleri
och förargelseväckande beteende bötade en person 50 kr. En annan fyllerist, som uppträtt överlastad vid kyrkogården, bötade 25 kr., en ”vanlig” fyllerist fick punga ut med 15 kr. och slutligen bötade två ”söndagsfyllerister” resp. 25 och 35 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *