Visby arbetarekommun

hade i går kväll möte i Folkets hus för behandling av frågor i samband med höstens val. Ett särskilt tillsatt valberedningsutskott hade upprättat förslag till preliminära kandidatlistor till landstings-, stadsfullmäktige- och kyrkofullmäktigevalen med ledning av från de anslutna föreningarna nämnda namn. Dessa provvallistor upptogo 8 namn till landstingsvalet, 20 namn till stadsfullmäktigevalet i första kretsen och 25 namn i andra kretsen. Slutgiltigt skulle valsedlarna upptaga resp. 5, 14 och 18 namn. På samtliga provvallistor hade de hittillsvarande representanterna i landsting och stadsfullmäktige upptagits främst.
Vid behandling av utskottets förslag avböjde Adolf Olsson och Arvid Pettersson förnyad kandidatur till stadsfullmäktige. Därefter godkändes utskottets förslag varpå beslöts att listorna skola gå ut till allmän omröstning i föreningarna för slutgiltig fastställelse.
Även ifråga, om kyrkofullmäktige hade provvallistor upprättats, men detta ärende bordlades till ett kommande möte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *