Vintergruppens inryckning uppskjuten.

Närmare om inkallelsen meddelas senare.
Genom arméorder har bestämts, att kungörelser och personliga order avseende inkallelse av infanteriet och artilleriet tilldelade, till linjetjänst uttagna värnpliktiga i allmänhet, vintergruppen, till Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår t. v. icke skola utfärdas. Närmare. bestämmelser komma att meddelas framdeles.
Man har på respektive truppförband sig ingenting bekant om anledningen till denna order. På I 18 är man emellertid glad för uppskovet, som man länge önskat. Det är nämligen så, att den 27 sept., efter regementsmötets slut, utrycka c:a 1,200 man, nämligen dels den s: k. sommargruppen, huvuddelen av 1937 års klass jämte underbefäl och fackmän Hlidare dels 1935 och 1936 års klasser, underbefäl och fackmän, befälselever etc., de senare grupperna sammanlagt c:a 600 man, som inrycka 1 sept. till regementsmötet. Enligt tidigare bestämmelser, som nu upphävts, skulle vintergruppen fastlänningar, c:a 150 man, inrycka redan den 29 sept. Denna inryckning har nu uppskjutits i avvaktan på närmare bestämmelser.
A 7 har litet mera tid på sig mellan ut- och inryckningarna. Där rycka sommargruppens värnpliktiga jämte till regementsmötet inryckta, allt som allt c:a 300 man, ut efter den 30 sept. och vintergruppen, 58 man i år, skulle ha ryckt in den 4 okt., men även där kommer alltså, inryckningen att tillsvidare uppskjutas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *