Vid Drottning Desiderias arbetsskola

återupptagas nu de populära sykurserna. Så som annons i dagens tidning utvisar komma två former av sykursen att börja den 7 febr., nämligen förmiddagskurser och kvällskurser. Förmiddagskurserna omfatta både linne- och klänningssömnad, kvällskurserna endast klänningssömnad. Kurserna äro i och för sig billiga, men tillfälle till fri undervisning gives för mindre bemedlade från både staden och landet, om ansökan därom göres.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *