Vid årets inskrivningsförrättningar

inom Gotlands inskrivningsområde ha till ordförande förordnats för inskrivningarna i Roma 24-26 februari och i Tingstäde 28 februari-2 mars överstelöjtnant Björn samt i Visby 21-23 februari och Hemse 3-5 mars major Söderberg. Som biträde åt nämnderna förutom vederbörande rullföringsområdesbefälhavare har förordnats regementsläkare Cassel.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *