Vävskolan börjar.

I dag har vårens vävkurs vid Drottning Desiderias arbetsskola tagit sin början. Inalles 10 elever från stad och land ha anmält sig till kursen, vilken ledes av föreståndarinnan, fröken Ansén. Framställning av damast kommer att äga rum även denna termin. Undervisningsmaterielen har kompletterats med en ny utmärkt vävstol från Tallåsens fabrik i Dalarne.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *