Värnpliktsskifte vid I 18.

Den 13 d utrycka vintergruppens värnpliktiga vid 1 18, 147 man, och avreser samma afton till Kalmar för vidare befordran till hemorterna. Transportbefälhavare blir löjtnant Charpentier.
Den 21 d:s inrycker årets studenter (befälselever) 35 man, den s. k. sommarlinjen, som nu skola fullgöra första tjänstgöringens andra omgång 133 dagar plus regementsmötet 25 dagar och sålunda rycka ut i höst. Följande dag inrycker sommargruppen värnpliktiga, huvuddelen, ungefär 275 man, varav 125 man från Gotland, de övriga från östra och södra militärområdena.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *