Värmeledningen i Halls kyrka.

Riksantikvarien har med livlig tillfredsställelse mottagit det förslag till värmeledning i Halls kyrka, som avser att ersätta förslaget till kaminuppvärmning. Rörledningarna utefter tornrummets västra vägg bör inklädas och flänsröret i sakristian bör utbytas mot en radiator.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *