Vägfråga.

Länsstyrelsen har fastställt en ny överenskommelse meNan Visby stad och Gotlands norra härads vägdistrikt angående underhållet av Hejdebyvägen och Endreväg.
Tidigare har underhållet beträffande en sträcka av. 183 meter å Endreväg räknat från vägskälet mellan ovannäranda väg och Hejdebyvägen delats så att staden skulle underhålla halva sträckan närmast vägskälet och vägdistriktet andra hälften. Enligt den nya överenskommelsen har staden övertagit 90 meter av vägdistriktets del av Hejdebyväg mot att vägdistriktet underhåller 90 meter av stadens del av Endreväg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *