Vackra siffror i 1937 års betskörd.

Den gotländska skörden icke mindre än 108,000 ton.
Hur har den gotländska betskörden utfallit? Den frågan gör sig varje gotländsk jordbrukare och varje annan gotlänning, som har sinne för, vad den gotländska betodlingen betyder för länets ekonomiska liv.
Vi ha i dag ställt frågan till överingenjören vid Svenska sockerfabriksaktiebolaget, Ch. Birchlensen i Malmö, som därvid kunde meddela, att den totala kvantitet betor, som hösten 1937 avverkats vid Roma sockerfabrik, uppgick till icke mindre än 108,000 ton. Till jämförelse kan nämnas att kvantiteten föregående år, då skörden också ansågs god, var c:a 91,000 ton. Endast ett år tidigare i Roma sockerfabrik& historia har det gångna årets skördekvantitet överträffats och det var år 1934, då skörden uppgick till omkring 112,000 ton.
Sockerhalten har däremot denna gång blivit något lägre än fallet var närmast föregående år eller 17,73 procent mot 18,40 procent år 1936, allt i genomsnittlig siffra för hela ön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *