Utnämningar och avsked vid Gotlands trupper.

K. m:t har till kapten vid generalstabskåren från den 1 oktober utnämnt utnämnde majoren i kåren kaptenen vid Gotlands infanteriregemente W. C. G. Möller.
Vid Gotlands infanteriregemente har k. m:t utnämnt: till kaptener kaptenen i regementet N. E. Steffen och löjtnant K. G. V. Hildebrand, vid Gotlands artillerikår till kapten löjtnant F. S. Linnman, i Gotlands artillerikår till kapten utnämnde kaptenen vid artilleristabs-kåren löjtnanten vid: otlands kår H. G. G. Hodder.
K. m:t har konstituerat vid Gotlands artillerikår till fänrik konstituerade fänriken i kåren A. T. A :son Hullberg.
K. m:t har beviljat avsked fr. o. m. den 1 oktober för kaptenen på övergångsstat vid Gotlands infanteriregemente B. G. R. Nilsson-Wiesel och kaptenen på övergångsstat vid Gotlands infanteriregemente J. F. D. Linder.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 september 1938
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *