Urnlund vid cirkusplatsen.

Kyrkorådet har i skrivelse till drätselkamaren begärt besked om kammarens ställning till ev. överlåtande till kyrkorådet av kvarteret Geten — den mark, som ligger mellan gamla cirkusplatsen utanför Söderport och kyrkogården. Man har nämligen planer på att här anordna en lund för urngravar.
Drätselkammaren har nu förklarat sig villig överlåta tomten ifråga, dock ej gratis utan mot den summa staden på sin tid för att förvärva området eller 16,000 kr. Staden inköpte för en del år sedan området för att skydda detsamma för bebyggelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *