Under militära hedersbetygelser

föres i eftermiddag stoftet efter den vid I 18 avlidne värnpliktigen n:r 14 Lind till hamnen för vidare befordran till Furingstad i Östergötland. Att följa den avlidne till Visby hamn ha beordrats löjtnant Vogel, fänrik Hammarberg och fanjunkare Svensson, sex man som bärare, en furir och 24 man som paraderande trupp, samt musikkåren. Samlingen äger rum vid bårhuset kl. 4,25 i e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *