Tysk flottilj vid svenska kusten.

Avvisades av svensk jagare.
Vid sextiden på torsdagseftermiddagen anlände enligt Kristianstadsbladet en tysk jagare, åtföljd av sex vedettbåtar styrande mot Hörvikens hamn på Listerlandet. Ungefär en kilometer utanför hamnen ankrade fartygen, och befälhavaren beredde sig att gå i land. Då han tillfrågades av tullmännen rörande besöket innanför tremilsgränsen svarade han att flottiljen, som hade klara papper att gå in till Kalmar, hade gått in till Hörviken för att få en reparation utförd på en vedettbåt. Vidare framhöll han att det blåste hårt till sjöss, en omständighet som också i viss mån motiverat avstickaren mot land. Enligt uppgift skall jagaren heta Tsingtau. Fartygen lågo kvar till vid tretiden på fredagsmorgonen. Flottiljens chef var i land och telefonerade till tyska legationen i Stockholm. Från -örlogsstationen i Karlskrona avgick på natten en jagare, som angjorde det tyska chefsfartyget, och strax därefter gingo tyskarna till havs igen.

Fartygen väntas till Visby
— Om namnuppgitften är riktig är det här fråga om den tyska örlogsflottilj, som anmält sin ankomst till Visby den 4 juli.
Flottiljen väntas hit kl. 10 och kommer att kvarligga till fredag morgon. Under besöket här komma tyskarna att tas om hand bl. a. av I. 18:s officerskår, borgmästare Löwenberg och tillförordnade tyske konsuln.
Chef för eskadern är kapitän-leutenant Sturm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Juli 1938
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *