Tvist om sjukvårdsersättning.

Arméförvaltningen har uppdragit åt överstelöjtnant O. Örtenblad att förhandla med försvarsverkens civila personals förbund i vissa tvistefrågor, bl. a. angående framställda anspråk på viss sjukvårdsersättning åt en sömmerska vid Gotlands artillerikårs skrädderiverkstad. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *