Två tyskar överfallna i Prag.

Två svenska damer anmäla sig som vittnen.
Prag, 30 juli. (TT fr. Deutsches Nachrichtenbüro). Natten till lördagen inträffade ett överfall på två tyskar i Prager Alstadt. En läkare vid prof. Nonnenbruchs tyska universitetsklinik i Prag, dr Stelzig, skulle gå ut från en vinstuga, där han efter ett läkarbesök intagit en lätt måltid tillsammans med en vän vid namn Hättl, som är anställd vid försäkringsbolaget Viktorias i Berlin filial i Reichenberg. Vid utgåendet blev dr Stelzig knuffad av en tjeckisk besökare, men brydde sig icke om honom. Plötsligt reste sig 20 å 30 personer och trängde under hotande tillrop mot de båda tyskarna. Under det Hättl hann komma undan, störtade sig mängden över den tyske läkaren, ryckte från honom hans portfölj, slet sönder hans kläder och misshandlade honom, till dess han låg medvetslös på gatan. Då dr Stelzig, blödande ur näsa och mun, åter kom till medvetande, räckte en okänd man honom hans hatt och portfölj. Blott med möda lyckades han resa sig upp, under det tjeckerna överhopade honom med okvädinsord.
Slutligen lyckades han på den c:a 15 minuters väg därifrån liggande Altstädter Ring få tag i två poliser, vilka tillsammans med honom begåvo sig till vinstugan. Där försökte man först göra gällande, att ingenting hänt, men då poliserna framhöllo att läkaren var fullständigt utmattad och blödande, förklarade tjeckerna i stället att dr Stelzig uppträtt utmanande mot dem. Härpå begåvo sig cirka sju ”vittnen” tillsammans med poliserna och dr Stelzig till närmaste polisvaktkontor. T. o. m. där uppförde sig tjeckerna så grovt mot dr Stekzig, att han måste tagas i beskydd av polisen. Dr Stelzig klagar över smärtor i underlivet, vilket torde bero på att han blivit trampad. Vidare har han blodutgjutningar i pannan och bakhuvudet samt skador på läpparna, näsan och munnen.
Redan samma natt infunno sig två utländskor i sudettyska partiets arbetsbyrå tillsammans med en Pragtysk. De bekräftade såsom vittnen till överfallet de uppgifter, som dr Stelzig lämnat på vaktkontoret. De båda utländskorna äro två damer från Stockholm.

Sudettyska frågor till Prag.
Prag, 30 juli. (TT.) Det sudettyska partiets pressbyrå offentliggör en kommuniké, vari det bl. a. heter: ”Genom den tjeckoslovakiska pressbyråns officiella meddelande av den 28 juli och genom olika tidningsuppgifter ha vissa oklarheter uppstått i frågan huruvida de regeringsförslag som hittills officiellt tillställts det sudetyska partiet fortfarande äro giltiga och hur regeringen tänker sig överläggningarnas fortsatta gång. Härigenom har deputeraden Ernst Kundt sett sig föranlåten att i en utförlig skrivelse till konseljpresident Hodza anhålla om svar bl. a. på frågan om regeringen alltjämt håller fast vid de principer för den nationella regeringen, vilka återfinnas i den del av nationalitetsstatuten, som den 30 juni officiellt tillställdes det sudettyska partiet, samt principerna för språkrätten, vilka samma dag överlämnades till partiet i form av ett lagförslag. Vidare frågar han, om de i de hittillsvarande överläggningarna framförda avsikterna rörande «dessa överläggningars fortsättande alltjämt kvarstå eller regeringen betraktar dessa avsikter och planer som förfallna i och med lord Runcimans uppdrag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *