Två trafikolyckor till döds under senaste dygnet.

Motorcyklist dödad vid kollision med bil i Vallstena.
Omkring klockan 11,30 i natt inträffade vid Medebys i Vallstena en svår trafikolycka, Varvid linjearbetaren Tage Nilsson från Bro ljöt en ögonblicklig död.
Nilsson hade varit på besök hos en bekant i Vallstena och var på sin motorcykel på väg mot Visby, då han i backen vid Medebys mötte en lastbil, förd av chauffören Nils Närström, Kyrkebingels i Gothem. De båda fordonen kolliderade här med våldsam kraft, och Nilsson slungades mot bilens kylare samt erhöll synnerligen svåra skador i huvudet. Bilens chaufför telefonerade omedelbart efter ambulansen, som snabbt var på platsen, men Nilsson var då redan död. Han fördes dock till lasarettet, där läkaren endast kunde konstatera dödsfallet, varefter liket transporterades till stadens bårhus.
Hur olyckan tillgått än ännu inte fullt klart, då vittnesutsagorna äro ganska motsägande. Ett par personer uppge sålunda, att bilens lyktor skulle varit släckta, vilket emellertid bestrides av Närström, som i stället påstår, att motorcykeln saknat lyse. Av spåren på vägen framgår, att motorcykeln törnat emot bilen framtill på vänster sida o. sedan släpats med 20 å 25 meter innan bilen kunde stoppas. Motorcykeln blev totalt demolerad, och även bilen erhöll en del skador. Den senare hade av Närström lånats hos Appelqvists bilaffär, medan hans egen vagn reparerades, och han påstår med bestämdhet, att han kontrollerat lyset innan avfärden från Visby, där han besökt en biograf.
Biträdande landsfiskalen i Slite Erik Jonson, som har hand om utredningen, har även fått den upplysningen, att lastbilen framförts med släckta lyktor. Åtminstone har en lastbil av samma modell som olycksbilen iakttagits i Vallstena strax före olyckan, o. denna bil hade då icke lyse. Den person, hos vilken Nilsson varit på kvällen, har emellertid berättat, att även motorcykeln var utan belysning, då densamma för tillfället var obrukbar. Ha alltså båda fordonen varit utan lyktor, är ju olyckan förklarlig, trots att vägen vid olycksplatsen är nyanlagd och nästan ?? meter bred. Bilen tycks i alla fall ha framförts med hög hastighet därom vittna med tydlighet bromsspåren och de skador, som bilen åsamkats. Den fick nämligen kylaren intryckt, varjämte vänstra lyktan slets bort.
Det inträffade bör utgöra en allvarlig maning til alla trafikanter att ha tillfredsställande belysning på sina fordon. Det syndas nog väl mycket mot lagbestämmelserna i detta hänseende.
Man har bett oss uppmana alla, som eventuellt iakttagit bilen eller motorcykeln före olyckan, sätta sig i förbindelse med landsfiskalskontoret i Slite.

Hoppade av bilen, krossades under bakhjulet.
Dödsolyckorna komma slag i slag. Underrättelsen om den ovannämnda dödsolyckan i Vallstena har inte väl ingått förrän ännu en jobspost inberättas.
Den senare olyckan inträffade på den nya Toftavägen vid 10-tiden i förmiddags. Härute håller man på med grusning och 45-årige Gustav Nyström från Nystuge i Sanda stod på fotbrädan till en grusbil, som vid tillfället körde med en fart av cirka 20 km. i timmen. Plötsligt hade han ropat åt chauffören att han ämnade hoppa av och lät också orden omedelbart åtföljas av handling trots förarens varning. Efter hoppet, som Nyström företog snett framåt, störtade han baklänges och kom in under bakhjulen samt skadades till döds. Troligen hade döden inträtt ögonblickligen, men då man inte var helt förvissad om saken eftersändes ambulansen, som tog in den förolyckade till lasarettet, där man emellertid endast hade att konstatera dödsfallet, varför liket fördes till bårhuset.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *