Tjuvvittjade sina yrkesbröders fiskegarn.

Konstig historia inför norra häradsrätten.
Norra häradsrätten har i dag sammanträtt på kronohäktet under ordförandeskap av häradshövding K.-F. Pfeiffer för att rannsaka för stöld häktade fiskaren Arne Mörrby från Boge.
Mörrby var åtalad för att han vid upprepade tillfällen vittjat flundregarn, som andra fiskare från Boge haft utlagda utanför kusten. Fisken hade han sedan farit omkring och sålt. Vid tjus verierna hade även fiskenäten lidit betydande skador — i några fall hade reparation varit omöjlig. Mörrby nekade till stölderna utom i ett fall, då han tagits på bar gärning, och likaledes erkände han stöld av 20 liter råolja. Även i detta fall hade han blivit överraskad just medan han höll på att tappa upp oljan. Vid upprepade tillfällen under sommaren hade han slutligen framfört bil utan att vara innehavare av körkort, och även detta erkändes.
Åklagaren, landsfiskal Berthil Bonde, yrkade ansvar på Mörrby för stöld av fisk vid det tillfälle, som han erkänt, för stölden av oljan samt för framförande av bil utan körkort. På grund av att svar. upprepade gånger visat sig åsidosätta lagar och förordningar samt på grund av hans uppträdande i allmänhet hemställde slutligen åklagaren, att hans sinnesbeskaffenhet skulle undersökäs. Svarandebiträdet, advokat G. Kjällman, bestred att stöld förelåg, då värdet av det tillgripna endast uppginge till kr. 28: 60. Mörrby hade vidarå förklarat sig intet ha emot en sinnesundersökning men -advokaten trodde knappast en sådan vore erforderlig.
Efter enskild överläggning dömde rätin svaranden till 3 mån. fängelse för snatteri samt till 50 dagsböter å 1 kr. för bilförseelsen eller i ena bot 3 mån. 28 dagars fängelse. I skadestånd skall hån till olika målsägare utge samanlagt kr. 148:60.

Gotlands Allehanda
Tisgen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *