Tjänstledighet.

Majoren A. Serboni har av länsstyrelsen beviljats tjänstledighet från sin befattning som fastighetsregisterförare i Visby under tiden 2—13 aug. samt 22 aug.—3 sept. Under den förstnämnda tiden uppehålles tjänsten av borgmästare H. Löwenberg och under den andra perioden av rådman Thor Ödin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *