Tillstånd till gårdfarihandel

har av länsstyrelsen lämnats följande personer:
agenten Karl August Ragnar Hultgren, Vivlings i Hellvi, att tillsvidare under år 1938 inom länet till salu annorledes än å marknad kringföra tyger, skodon, skinn- och klädesvaror, dukar, strumpor, förkläden, hängslen, knappar, tråd, nålar, näsdukar, borddukar, rakborstar, knivar, kängsnören, grammofonskivor, böcker och frö ;
Israel Kroschewsky i Visby att tillsvidare under år 1938 inom länet till salu annorledes ån å marknad kringföra linnevaror, manufakturer och korta varor;
chauffören Johan August Nilsson i Visby att tillsvidare under år 1938 inom länet till salu annorledes än å marknad kringföra manufaktur- och korta varor samt mindre husgerådsartiklar;
förre stenarbetaren Albert Edvin Vilhelm Carlsson, Lickedarve i Fleringe, att tillvidare under år 1938 inom länet till salu annorledes än å mark nad kringföra underkläder, strumpor, näsdukar, kängsnören och diverse husgerådsartiklar; samt
hustrun Gerda Augusta Bergsten, född Johansson, Nygårds i Etelhem, att tillsvidare under år 1938 inom länet till salu annorledes än å marknad kringföra underkläder, dukar, spetsar, knappar och strumpor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *