Tillkännagivande.

Härmed kungöres, att Harry Engström hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran, därvid såsom stationsort föreslagits Visby stad. Ansökningshandlingarna hållas — tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 29 juli 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 20 juli 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *