Tillkännagivande

Härmed kungöres, att Werner Ahlstedt, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil, (max. last 2,500 kg.), därvid såsom stationsort föreslagits Båtels i Lau socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 22 juli 1938; och äga trafikföretag vilka beröras av den ’ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 12 juli 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *