Till löjtnant i armén

har militärbefälhavaren på Gotland föreslagit musikfanjunkaren J. R. Andersson, Gotlands infanteriregemente, som avgått med pension den 1 april.
Fanjunkare Andersson har under sin tjänstgöring städse ådagalagt stor och framstående duglighet. Arméchefen tillstyrker.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *