Till ledamot av nykterhetsnämnden

för tiden intill utgången av år 1940 föreslår beredningsutskottet målaren Henry Engström och till ledamot av planteringsnämnden intill utgången av innevarande år tillsyningsman Alb. Andersson, Båda skola efterträda avlidne muraren Knut Pettersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *