Till gravens ro

vigdes i söndags stoftet av f. d. folkskolläraren Otto Nordström i När.
Det blev en vacker och storartad hyllning till den hädangångne trotjänaren. Överallt i bygden flaggades på halv stång, och vägen från sorgehuset till kyrkan var kantad med blommor och grönt. Vid kyrkan hade skolbarnen bildat häck, och en mängd sockenbor hade mött upp för att följa den avlidne till hans sista vilorum.
Den stämningsfulla akten i kyrkan inleddes med ett gripande griftetalav pastor Enwall, som i anslutning till Joh. 14: 1 erinrade om den hänsovnes lärargärning och hans insats i det allmännas tjänst. Så förrättades jordfästningen ritualenligt, varvid begravningsmässan utfördes.
Kyrkan var rikt dekorerad med blommor och levande ljus. Från läktaren utfördes sång dels av skolbarnen, dels av sångkören, som sjöng Mitt liv är en våg”. Från kyrkdörren till graven hade åter skolbarnen bildat häck, då processionen tågade ut ur kyrkan. Sedan kistan sänkt i graven, läste pastor Enwall en psalm, och så följde kransnedläggning och tal. Bland den rika blomsterskörden märktes följande kransar från Närs skolråd och kyrkoråd (vita band: Ett sista tack för hedersamt och gagnerikt arbete i kyrkans och skolans tjänst inom Närs församling), från Närs kommun (blåa och gula band: Tack för långvarig och trogen tjänst), från f. d. elever (vita band: Med tacksamhet och vördnad), från sångföreningen (blå bch gula band: En sista hälsning till den forne sångledaren), från Närs sparbank (blå och gula band: Tack för gott kamrätskap), från Närs och Lau mejeriförening (blå och gula band: Tack för gott samarbete). Dessutom nedlades kransar från forna kamrater inom lärarkåren, kyrkoherden, samt från släktingar och vänner. Så kommo alla skolbarn fram till graven och nedkastade var sin bukett av blå och gula blommor. Sist sjöng sångkören ”Stilla skuggor breda sig i kvällen ”.
— Till gravens ro vigdes igår middag stoftet efter fru Gerda Nyman.
Den högtidliga akten ägde rum i gravkapellet på södra begravningsplatsen med kyrkoherde Carl Söderberg i Othem som officiant. Förutom begravningsmässan sjöngs ps. 557: 1, 586: 3, 4 o. 140: 3) v. Efter den gripande aktens slut avgick processionen till norra kyrkogården, där kistan sänktes i familjegraven. Efter kransnedläggningen läste kyrkoherde Söderberg en vers och lyste slutligen frid över stoftet.
En rik blomstergärd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *