Till folkskollärare

som organist och klockare i Älsdalsåsens kapellförsamling i Dalarna valdes på söndagen folkskollärare Helge Vinelius i Kräklingbo, som var uppförd i första förslagsrummet och som – vid valet erhöll: 63 röster mot resp. 8 -och 7-röster för de båda i andra och tredje förslagsrummet uppförda lärarne.
Folkskollärare Vinelius är född i Orsa 1914, avlade examen som folkskollärare i Karlstad och som organist i Kalmar 1935 samt kom samma år som lärare till Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *