Till den sista vilan.

Stoftet efter direktör Adolf Florin jordfästes på onsdagen i Bromma kyrka.
Kistan var förut bisatt i koret,som smyckats med växter och levande ljus. Akten inleddes med att musikdirektör G. Videfors på orgeln spelade Chopins sorgmarsch, varefter hr H. Öijeson sjöng Hannikainens Det gäller och kammarmusiker A. Smith utförde ett cellosolo, Elegie av Massenet. Officiant var komminister O. N. Hjorth. Sedan sångaren Herbert Krantz sjungit Hur ljuvt det är att komma och — med obligat cello — Händels Largo, avslutades akten med Karl XV:s sorgmarsch på orgeln. Kistan gravsattes i familjegraven på Bromma begravningsplats. Vid båren talade konditor Axel Sjöberg för Sveriges konditorförening, konditor O. Barrgård för — Stockholms konditorförening, konditor E. Schölin för Mellersta Sveriges konditoriförening, hr Gerhard Magnusson för Västra Sveriges konditorförening, ombudsman B. Dehlfors för Stockholms bageriidkarförening samt direktör Sven Brodén för konditorers och bagares inköpsaktiebolag och styrelsekamraterna i detta. Vidare märktes kransar från Sydöstra Sveriges konditorförening, Norrlands konditorförening, personalen i Konditorers och bagares inköpsaktiebolag, Mercuriorden, firman West End, Andrés bageri och Elidabageriet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *