Till den sista vilan.

I närvaro av släkt och vänner vigdes i fredags å Katrineholms kyrkogård stoftet efter hotellägaren John Mattsson till den sista vilan. Den stämningsfulla akten inleddes med psalmen: ”Närmare Gud till dig”, varpå officianten, kyrkoherde Morbäck med ledning av bibelordet: ”Leva vi, så leva för Herran, dö vi, så dö vi för Herran”, höll ett anslående griftetal. Teal. erinrade om den: hänsovnes ljusa livssyn och hurusom han med aldrig sviktande tålamod burit lidandets tunga börda.
Efter några trösteord till sörjande maka och anhöriga föllo de tre skovlarna, varpå som avslutning följde psalmen: ”Härlig är jorden”. För den rika blomstergärd, som ägnades den hänsovne, framförde kantor A. Fagerström de anhörigas tack samt framhöll att genom John Mattssons bortgång en kraftig länk i släktkedjan brustit. Från släkt och vänner på fäderneön Gotland överbringade samme talare också en sista hälsning. Kyrkoherden läste ps.: ”En dalande dag, en flyktig stund” och lyste frid över griften.
Den hänsovne, som var född 1868 i Näs, sörjes närmast av maka, f. Björkander, men i sorgen deltaga även många släktingar och vänner.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *