Till den sista vilan

fördes i går under högtidiliga former stoftet efter lantbrukaren Henrik Wiman, Vellarve i Roma. Vid middagstiden samlades i sorgehuset ett 100-tal släktingar och vänner till den bortgångne och vid tiden för avfärden till kyrkan höll pastor P. Thorsén en kort betraktelse, varefter några sånger ur missionsförbundets sångbok unisont sjöngos.I kyrkan inleddes den högtidliga jordfästningen med psalmen 654: 13, varpå kyrkoherde A. Ruhr höll en vacker likpredikan i anslutning till Pg. 23. Fru Ebba Lindgern sjöng sedan ”Den store hvide Flok”, varefter pastor Thorsén läste några för detta tillfälle valda ord ur Skriften.
Fru Lindgren utförde åter ett sångnummer, ”Jag är främling, jag är pilgrim”, och därpå förrättades jordfästningen enligt metodistkyrkans ritual av den hänsovnes son, pastor John Wiman, Avesta, samt pastor Thorsén. Efter den gripande akten sjöngos verserna 4 och 5 av psalmen 654, och därefter följde ett varmhjärtat anförande av pastor Wiman. Kistan utbars så till graven och sänktes i den.
Man samlades sedan åter i sorgehuset, där en minnesstund hölls och där pastorerna Wiman och Thorsénm, fl. i korta tal hyllade den avlidnes minne. I den stora mängden av kransar märktes sådana från bl. a. metodistförsamlingen i Roma och från styrelsen i Sylfaste mejeriaktiebolag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *