Till den sista vilan

fördes i dag stoftet efter den i unga år skördade Karl Eric Olofsson, följd på färden av bl. a. representanter för stadens schackklubbar. Sedan processionen vid 2-tiden anlänt till domkyrkan, inbars kistan, under det kantor Karl Bandelin utförde sorgemusik på orgeln, i det med blommor och grönt smyckade kapellet och placerades på katafalken, som omgavs av kandelabrar med brinnande ljus. Efter psalmsång framträdde domkyrkoadjunkten Josef Hoffman till båren och förrättade jordfästningen samt höll i anslutning därtill en anslående dödsbetraktelse framhållande huru underliga Guds vägar stundom förefalla oss människor då såsom nu en ungdom kallats hädan från de sina. Den bortgångne var, sade tal. bl. a., en duktig yrkesman och för sina personliga egenskaper omtyckt av vänner och kamrater, varför hans mänskligt att döma för tidiga bortgång väckt sorg och saknad. Officianten vände sig till sist med några trösterike ord till den hänsovnes anhöriga och lyste frid över Eric Olofssons minne. Under den gripande stunden i kyrkan utförde ett par sångerskor från orgelläktaren ”Härlig är jorden” samt ”Aftonsång” av Berg, och akten avslöts med en psalm.
Kistan utbars så under orgelmusik till den väntande likbilen, varpå processionen ställde färden mot Östra kyrkogården, där stoftet sänktes i griftens gömma.
Vid graven tolkade W. Böttiger med några ord Visby schackklubbs tacksamhet till den bortgångne, omtyckte kamraten och värderade kassören samt nedlade en krans från klubben, och vidare hyllades Eric Olofssons minne av en representant för Gute schackklubb, som även nedlade en krans.
En rik skörd av blommor och kransar hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *